Naisturs Inc

Gde smo?
Putnici iz Srbije i dalje na nepovoljnoj listi

ZA PUTNIKE IZ SRBIJE NISTA POVOLJNIJE

Uredba Austrijskog ministarstva: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303

Danas je stupila na snagu nova uredba Vlade Austrije koja donosi niz olaksavajucih mera ali ne i za putnike koji dolaze iz Srbije,Bosne i Hercegovine,S.Makedonije.

Za njih pravila ostaju ista kao i do sada uz novinu da ko je vakcinisan ili je ozdravio ne mora u karantin, a za ostale karantin ostaje kao obavezan.

Uredba ce vaziti do 30.06.2021

U nastavku najbitnije iz uredbe:

„Izmena Covid Uredbe o putovanju u Austriju (Sl.gl. 222/2021) koja je stupila na snagu 18.05.2021. uz pooštrenje razloga za ulazak. Ulazak je moguć samo uz dokaz o izuzetku ili boravišnu vizu.

Osnovi uslovi za ulazak u Austriju:

Prema COVID-Uredbi o putovanju za Austriju (Sl. glasnik Austrije 222/2021) za ulazak je potrebno:

 •  obavezna registracija preko linka Pre Travel Clearance
 •  PCR test, ne stariji od 72 sata od dana uzorkovanja ili antigentski test, ne stariji od 48 sati ili potvrda o vakcinaciji pri čemu mora da je prošlo:
 •  22 dana od prve vakcinacije, ali ne više od tri meseca
 • 22 dana od druge vacinacije , ali ne više od 9 meseci od prve vakcinacije
 • Ko je vakcinisan AstraZenekom ili Johnson & Johnson mora da je prošlo 22 dana od vakcinacije, ali ne duže od devet meseci.

Potvrda o vakcinaciji mora da bude na nemačkom ili engleskom jeziku.Ne priznaje se vakcinacija ruskom vakcinom Sputnik V !
Državljani Srbije sa boravišnom vizom ( D ili trajnom) mogu da uđu bez potvrde od testiranju, ali važi obaveza karantina iz koje mogu da se oslobode testiranjem PCR ili antigen-metodom nakon 5. dana ( dan ulaska je 0-ti dan !)

Opširnije informacije i izuzeci:

Za ulazak u Austriju potreban je PCR-test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati ili potvrda o vakcinaciji (v.gore)

Podsećamo:

Antigenski , kao i PCR test, je isključivo validan ukoliko je sačinjen dvojezično na srpskom i engleskom jeziku i sadrži informacije : Ime, datum rođenja, datum i vreme uzorkovanja, rezultat kao i bar ili QR kod (ili potpis i pečat laboratorije).

Pre puta je neophodno da se registrijute elektronski pomoću sledećeg linka na obrascu Pre Travel Clearance i da obavezno sačuvate potvrdu na mobilnom ili odštampate istu. Graničari proveravaju validnost registracije pomoću QR-koda sa potvrde registracije.

Posle ulaska u Austriju morate 10 dana u karantin, iz koga možete da se oslobotite ako 5. dana ( dan ulaska se smatra 0, danom) uradite još jedan PCR ili antigenski test.

Postoje i dalje izuzeci, ukoliko priložite određene dokaze (od sada neizostavni ! ) :

Prema § 6a priznaje se izuzetak za ulazak u Austriju

 • za studente/učenike
 • za posetu supružnika/životnog druga

ali je potreban: PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test, ne stariji od 48 sata od uzimanja uzorka . Druga mogućnost je (pošto imate vizu) da se uđe bez testa, ali je obavezno testiranje u Austriji u roku od 24 sata (PCR-test ili antigenski test).

Prema § 7 stav 1 i § 8 od Covid-Uredbe su izuzeta lica koja ulaze u Austriju usled hitnih, neočekivnih i neodložnih porodičnih razloga kao što je teška bolest, smrtni slučaj, sahrana kao i zbrinjavanje bolesnih osoba kao i lica koja su profesionalni vozači ili kada je u pitanju tranzit. Potrebna je dokumentacija koja dokazuje ovaj izuzetak.

Prema § 6 stavu 1 ili § 6 stavu 2 nije potreban karantin u Austriji ukoliko putujete:
da biste se u Austriji lečili ili se vraćate u Austriju posle lečenja u inostranstvu

U ovom slučaju neophodna je overen obrazac Prilog G ili Prilog H kao dokazna dokumentacija o medicinskom tretmanu.

Prema § 4 stavu 3 ili § 5 stavu 5 nije potreban karantin, ali je neophodna registracija + PCR ili antigenski test ili potvrda o vakcinaciji (v.gore uslove) kao i dokaz o razlogu ulaska:

 • humanitarna pomoć,
 • poslovno putovanje,
 • pratnja lica koja putuje usled medicinskog tretmana,
 • sudsko ročište.

Neophodni su dokazi za ovaj izuzetak (pozivno pismo, poziv suda, lekarska dokumentacija pacijenta..)“

https://www.oesterreich.gv.at/…/pre-travel-clearance.html
ZADRŽITE I DALJE PRAVI KURS UVEK SA VAMA NAISTURS!

Info & Kontakt

Stojiimo Vam na raspolaganju za svaku potrebnu informaciju. Dodirom na broj mozete nas direktno pozvati.

+381 63 77 39 311
+43 664 353 45 76

Rado očekujemo Vaš poziv

FaceBook

Video prezentacija